50 ปีผูกพันคู่เกษตรกรไทย
หากคุณพร้อมก้าวไปกับเราพัฒนาเกษตรกรไทย
ธนาคารพัฒนาชนบท
Slider
ในการสมัครเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้โดยมีการเรียก เก็บเงิน กรุณาแจ้งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียนตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 และพนักงานประจำสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ปีบัญชี 2563 (เลื่อนจากวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น) (28/05/2564)
คลิกเพื่ออ่าน การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ และสำนักสินเชื่อผู้ประกอบการ ประจำปีบัญชี 2564 (22/07/2564)
  © ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร