50 ปีผูกพันคู่เกษตรกรไทย
หากคุณพร้อมก้าวไปกับเราพัฒนาเกษตรกรไทย
ธนาคารพัฒนาชนบท
Slider
ในการสมัครเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้โดยมีการเรียก เก็บเงิน กรุณาแจ้งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563 (24 ธันวาคม 2563)
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพิ่มเติม เพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563 (4 มกราคม 2564)
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศเลื่อนวันสอบข้อเขียนตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปีบัญชี 2563 (4 มกราคม 2564)
  © ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร