50 ปีผูกพันคู่เกษตรกรไทย
หากคุณพร้อมก้าวไปกับเราพัฒนาเกษตรกรไทย
ธนาคารพัฒนาชนบท
Slider
ในการสมัครเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้โดยมีการเรียก เก็บเงิน กรุณาแจ้งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่ออ่าน การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563 (18 พ.ย. 2563)
คลิกเพื่ออ่าน ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 (18 พ.ย. 2563)
คลิกเพื่ออ่าน กำหนดการการสอบตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 (18 พ.ย. 2563)
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
คลิกเพื่ออ่าน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (สบว.) ปีบัญชี 2563
  © ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร