50 ปีผูกพันคู่เกษตรกรไทย
หากคุณพร้อมก้าวไปกับเราพัฒนาเกษตรกรไทย
ธนาคารพัฒนาชนบท
Slider
ในการสมัครเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้โดยมีการเรียก เก็บเงิน กรุณาแจ้งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่ออ่าน ประชาสัมพันธ์การสอบเข้า ธ.ก.ส.ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จาก ก.พ.
คลิกเพื่ออ่าน ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร (31/10/2561)
  © ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร